Wat ons drijft….

Veel werknemers krijgen vroeg of laat te maken met grensoverschrijdend gedrag. Met een assertieve hulpvaardige houding weten de meeste medewerkers hier prima mee om te gaan. Conflictsituaties kunnen echter ook escaleren en uitmonden in zeer vervelende of zelfs traumatiserende incidenten. Medewerkers kunnen het werkplezier verliezen, gaan misschien zelfs minder goed functioneren en voelen zich niet meer veilig op de eigen werkplek.

Meningsverschillen, stekeligheden, problemen en zelfs conflicten horen bij het (werkzame) leven. Daar hebben wij van Weerbaar Personeel Training en Advies geen moeite mee. Deze ongemakken zijn zelfs vaak broodnodig om tot innovaties en gedragsverandering te komen. Wij zijn echter wel van mening dat ieder mens recht heeft op een veilige werkplek (en goede service of zorg!). Dit is niet alleen een mooi ideaal, maar veelal ook daadwerkelijk realiseerbaar. Wij zetten ons graag in voor uw medewerkers en klanten*.

Hoe we dit willen realiseren…..

Bij de intake inventariseren we de leerdoelen en wensen van de deelnemers. We werken met de aangereikte casuïstiek en (meestal) samen met een acteur. Hierdoor zijn situaties soms “levensecht” en kan men goed oefenen in effectief gedrag. Onze trainingen zijn praktijkgericht, afwisselend en evidence based en geaccrediteerd. Wij zijn ervan overtuigd dat, in aanvang kleine, successen zullen leiden tot meer veiligheid en beter contact met de klant*.

Daar waar het om kwetsbare personen gaat, bijvoorbeeld in de zorg, is er altijd een extra risico tot controleverlies. Ook hierop valt te participeren (risicotaxatie, voorspelbaar niet-bedreigend gedrag laten zien, etc.). Medewerkers kunnen daarnaast toegerust worden met simpele effectieve zelfverdedigingstechnieken die bijdragen tot een grotere veiligheidservaring en waarbij klanten* niet onnodig schade oplopen.

Wat wij bieden……

(Meerdaagse) weerbaarheidstrainingen, waarbij getraind wordt in o.a:

 • het objectief waarnemen, grenzen stellen, confrontatietraining;
 • het voorspellen van mogelijk risicovolle situaties aan de hand van het veelgeprezen en gehanteerde ‘crisisontwikkelingsmodel’;
 • het beperken van dwang en drangmiddelen;
 • het inzetten van effectieve gesprekstechnieken in (dreigende) crisissituaties het zogenaamde Verbindend Communiceren;
 • het hanteren van eigen, mogelijke stressvolle, gedachten en gevoelens (G-schema); zelfcontrole, nazorg;
 • empathische weerbaarheid en veerkracht;
 • fysieke begeleiding en (humane) zelfverdediging;
 • voor de werkplek relevante wet-, regelgeving en de binnen de instelling gehanteerde protocollen en afspraken.

En verder … training:

 • omgaan met agressief gedrag
 • verbindende communicatie en conflicthantering
 • fysieke weerbaarheid
 • themagerichte scholing op het gebied van veiligheid
 • teambegeleiding op het gebied van veiligheid
 • intervisie op het gebied van veiligheid
 • workshops