Een veilige werkplek

Meningsverschillen, stekeligheden, problemen en zelfs conflicten horen bij het (werkzame) leven. Daar hebben wij van Weerbaar Personeel Training en Advies geen moeite mee. Deze ongemakken zijn zelfs vaak broodnodig om tot innovaties en gedragsverandering te komen. Wij zijn echter wel van mening dat ieder mens recht heeft op een veilige werkplek en goede service of zorg! Dit is niet alleen een mooi ideaal, maar veelal ook daadwerkelijk realiseerbaar. Wij zetten ons graag in voor  uw medewerkers! Velen hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Met een assertieve hulpvaardige houding weten de meesten hier prima mee om te gaan. Conflictsituaties kunnen echter ook escaleren en uitmonden in zeer vervelende of zelfs traumatiserende incidenten. Naast de stress die dit met zich meebrengt, kunnen de werksfeer en het plezier verloren gaan. In sommige gevallen voelen mensen zich niet meer veilig op hun eigen werkplek. Ziekteverzuim en demotivatie kunnen het gevolg hiervan zijn. Dit willen wij voorkomen met onze preventieve trainingen.

Hoe we dit willen realiseren…

Bij de intake inventariseren we de leerdoelen en wensen van de deelnemers. We werken met de aangereikte casuïstiek en (meestal) samen met een acteur. Hierdoor zijn situaties soms "levensecht" en kan men goed oefenen in effectief gedrag. Onze trainingen zijn praktijkgericht, afwisselend, evidence based en geaccrediteerd. Wij zijn ervan overtuigd dat, in aanvang kleine, successen zullen leiden tot een groter veiligheidsgevoel en beter contact met de klant/ cliënt, dus een fijnere werksfeer.

Daar waar het om kwetsbare personen gaat, bijvoorbeeld in de zorg, is er altijd een extra risico tot controleverlies. Ook hier op valt te participeren (risicotaxatie, voorspelbaar niet-bedreigend gedrag laten zien, etc.). Medewerkers kunnen daarnaast toegerust worden met simpele effectieve zelfverdedigingstechnieken die het veiligheidsgevoel verhogen en waarbij klanten/ cliënten  niet onnodig schade oplopen.

Bekijk ons aanbod op Trainingen