Een veilige werkplek voor iedereen!

Dat is ons streven. Meningsverschillen, stekeligheden, problemen en zelfs conflicten horen bij het (werkzame) leven. Daar hebben wij van Weerbaar Personeel Training & Advies geen moeite mee. Wij zijn echter wel van mening dat ieder mens recht heeft op een veilige werkplek en goede service of zorg! Dit is niet alleen een mooi ideaal, maar veelal ook daadwerkelijk realiseerbaar. Wij zetten ons graag in voor uw medewerkers! Velen hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Met een assertieve, hulpvaardige, klantvriendelijke houding weten de meesten hier prima mee om te gaan. Soms zitten ze echter in een spagaat. Ondanks hun professionele houding kan het mis gaan. Agressief gedrag kan een enorme impact hebben.   Conflictsituaties kunnen escaleren en uitmonden in zeer vervelende of zelfs traumatiserende incidenten. Naast de stress die dit met zich meebrengt, kunnen de werksfeer en het plezier verloren gaan. In sommige gevallen voelen mensen zich niet meer veilig op hun eigen werkplek. Ziekteverzuim en demotivatie kunnen het gevolg hiervan zijn. Dit willen wij voorkomen met onze preventieve trainingen

​​​​

Hoe we dit willen realiseren…

Bij de intake inventariseren we uw wensen en de leerdoelen van de cursisten. We werken met de aangereikte casuïstiek en (op uw verzoek) samen met een acteur. Onze trainingen zijn praktijkgericht, afwisselend, evidence based en geaccrediteerd. Wij hebben in de praktijk ervaren dat, in aanvang kleine successen hebben geleid tot een groter veiligheidsgevoel, beter contact met de klant/ cliënt, dus een fijnere werksfeer.

Daar waar het om kwetsbare personen gaat, bijvoorbeeld in de zorg, is er altijd een extra risico op controleverlies. Ook hier op valt te participeren (risicotaxatie, voorspelbaar niet-bedreigend gedrag laten zien etc.) Medewerkers kunnen daarnaast toegerust worden met simpele effectieve zelfbeschermingstechnieken die het veiligheidsgevoel verhogen en waarbij klanten/ cliënten  niet onnodig schade oplopen.

Bekijk ons aanbod op Trainingen

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek