Training in geweldloze communicatie

De basis van alle geweld is je manier van denken (Gandhi)

Wij bepalen wat goed of fout is aan de hand van de heersende moraal of aan de hand van onze eigen normen en waarden. Voldoen mensen niet aan ons verwachtingspatroon dan vellen we een oordeel. Je lichaamstaal communiceert dat oordeel. De ander is “fout” Hoe kun je objectief/ effectief communiceren met iemand als jij die als ‘fout” hebt gekwalificeerd. Je gedachten, houding en lichaamstaal spreken boekdelen. Daardoor zet je de ander automatisch in de weerstand. Als jij kiest voor verbinding dan is bewustzijn nodig en ook wilskracht. Wilskracht is nodig om (telkens weer) verantwoordelijkheid te nemen voor je gedachten, de manier waarop je (niet) luistert, je lichaamstaal en de woorden die je kiest. Je neemt je oordeel onder de loep: “Klopt dit wel?” “Hoe weet ik dat?” Zijn het feiten, meningen of interpretaties waar ik vanuit ga? 

Geweldloze communicatie wordt ook wel “verbindende communicatie“ genoemd. Het is een manier van communiceren met de ander die leidt tot echt gehoord en begrepen worden.  Gehoord, gezien en begrepen te worden zijn universele basisbehoeften. Wanneer mensen aangesproken worden op gevoelens en behoeftes dan werkt dat verbindend.

Na deze training van 2 dagdelen

  • ben je beter in staat om conflicten, meningsverschillen verbindend op te lossen.
  • Heb je meer zicht op je eigen manier van communiceren en het effect op anderen
  • Kun je anders kijken naar gedrag van mensen, je onderzoekt de behoefte van de ander
  • Kun je je eigen gevoelens, herkennen erkennen en behoefte(s) koppelen aan je behoefte(s)