Training omgaan met agressief gedrag

Beroepsgroepen met veel klant- en/of cliëntcontacten lopen meer risico het slachtoffer te worden van agressief gedrag.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de verschillende vormen van agressief gedrag en hebben meer gedragsalternatieven tot hun beschikking
  • zijn zich meer bewust van hun eigen communiceren, houding en uitstraling
  • weten hoe ze grenzen tijdig en respectvol kunnen aangeven
  • kennen een aantal zeer doeltreffende zelfbeschermingstechnieken voor acute noodsituaties
  • weten hoe ze zelfcontrole kunnen toepassen
  • hebben over het algemeen meer zelfvertrouwen, minder stress en een groter gevoel van veiligheid

Bewustwording van eigen gedrag, verbale confrontatietechnieken, de-escalatie- en fysieke- zelfbeschermingstechnieken vormen belangrijke onderdelen van de training. Deelnemers leren door een training effectief om te gaan met agressie van bijvoorbeeld: klanten, cliënten, leerlingen maar ook van mantelzorgers, ouders en zelfs collega’s die hun het leven zuur maken.Het voordeel van een preventieve training is dat er al in een vroegtijdig stadium effectief opgetreden kan worden waardoor er minder kans is op escalatie.Loopt het toch uit de hand, dan hebben de deelnemers meer handelingsmogelijkheden ter beschikking wat kan leiden tot het beperken van de psychische- en lichamelijke schade.

Bel gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 06-10286226 of vul het contactformulier in