Onderwijssector

Als leerkracht sta je voortdurend in contact met je leerlingen. Hoe je dit doet bepaalt grotendeels de sfeer en hoe de leerling zich naar jou toe gedraagt. Hoe beter jij in je vel zit, hoe meer je kunt hebben, hoe minder je gebruik hoeft te maken van machtsmiddelen zoals straf e.d. In onze training algehele fysieke- en mentale weerbaarheid kom je in je kracht en groeit het zelfvertrouwen. Doordat je bewust bent van je houding en uitstraling kun je deze zo nodig aanpassen. Doordat je geen slachtoffer signalen (meer) uitzendt kom je anders over, zelfbewuster en men zal hierdoor niet zo snel een loopje met je nemen. In het contact met leerlingen beschik je over voldoende kennis om conflicten op een verbindende manier op te lossen,  waardoor de kans op escalatie zal verminderen. Bekijk ons aanbod op Trainingen.