​Fysieke en mentale weerbaarheidstraining

Deze op maat gemaakte training richt zich onder andere op:

  • Het vergroten van het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen
  • Bewust wording van eigen houding, gedrag en uitstraling in moeilijke en/of onveilige situaties
  • Het kunnen toepassen effectieve strategieën, zodat die situaties beheersbaar worden

Afhankelijk van de doelgroep, de leerdoelen en de wensen wordt een training gemaakt.                                                        Resultaten, na de training kunnen de deelnemers:

grenzen respectvol en op tijd aangeven,                             signalen van grensoverschrijding tijdig herkennen en er adequaat op reageren                                                                                      omgaan met eigen gevoelens van bijvoorbeeld machteloosheid en angst                                                                                                                                                                                  

  •  Omgaan met eigen emoties in stressvolle situaties, zelfcontrole, zelfbeïnvloedingstechnieken
  • Houding, uitstraling, lichaamstaal
  • Verbindende conflicthantering
  • Effectieve zelfbeschermingstechnieken te gebruiken in noodsituaties